Asystent osoby z niepełnosprawnością w pracy. Kto może z niego skorzystać?

Asystent osoby z niepełnosprawnością w pracy. Kto może z niego skorzystać?

Chcemy dziś poruszyć temat asystenta osoby z niepełnosprawnością. Taka osoba jest niezauważalna na pierwszy rzut oka, ale odgrywa ogromną rolę w pracy i życiu pracownika z niepełnosprawnością, ponieważ bez tej osoby pracownik z niepełnosprawnością nie mógłby w pełni funkcjonować.

Osoby z niepełnosprawnością zazwyczaj pracują samodzielnie w swoich miejscach zatrudnienia, jednak istnieją przypadki, w których niepełnosprawni pracownicy potrzebują pomocy drugiej osoby, czyli tzw. asystenta.

Ze wsparcia asystenta mogą skorzystać osoby posiadające umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, jak również osoby posiadające orzeczenie równoważne, które wskazuje na możliwość korzystania z pomocy asystenta w codziennych czynnościach oraz pomocy w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Asystentem osoby z niepełnosprawnością w jego miejscu pracy może zostać każdy, ale najlepiej na tym stanowisku sprawdzą się pracownicy, którzy są wykształceni w tym kierunku.

Od 2001 roku asystent pracownika z niepełnosprawnością jest odrębnym zawodem i można go uzyskać studiując na uczelni wyższej lub szkole policealnej.

Bardzo istotnym faktem jest, że asystentem osoby z niepełnosprawnością może być być inny pracownik z niepełnosprawnością, który nie ma problemu z wykonywaniem zadań w zakresie, których pomaga w pracy innej osobie dotkniętej niepełnosprawnością.