Ciekawostki o orzeczeniu o niepełnosprawności

Ciekawostki o orzeczeniu o niepełnosprawności

Jeśli uważasz, że jesteś osobą z niepełnosprawnością możesz starać się o orzeczenie potwierdzające tą niepełnosprawność.

Czy wiesz dlaczego warto starać się o potwierdzenie niepełnosprawności?

Osoby z niepełnosprawnościami mogą korzystać z wielu ulg i przywilejów:

 • praca w chronionych warunkach, 7h dziennie
 • dodatkowy urlop wypoczynkowy w ilości 10 dni po przepracowaniu pełnego roku od wydania orzeczenia
 • turnusy rehabilitacyjne
 •  dodatkowe 15 min. przerwy w pracy
 • ulgi na przejazdy komunikacją miejską
 • ulgi na przejazdy transportem zbiorowym
 • zniżki w sektorze rozrywki i kultury i sportu
 • oraz wiele innych

Ponadto pracodawca zatrudniający osobę z niepełnosprawnością może skorzystać z wielu ulg i dofinansowań.

Jeśli Twoje orzeczenie o niepełnosprawności wydawane jest na czas określony należy pamiętać aby złożyć stosowne wnioski i zaświadczenia, żeby starać się o przedłużenie i kontynuacje orzeczenia o niepełnosprawności.

Aby otrzymać orzeczenie należy:

 • Złożyć wniosek do zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Takie zespoły są w każdym powiecie. Jeżeli składamy wniosek o przedłużenie orzeczenia, powinniśmy go złożyć najwcześniej 30 dni przed upływem końca terminu ważności aktualnego orzeczenia.
 • Dołączyć do tego zaświadczenie – napisane na odpowiednim druku, który znajdziemy w miejscu, gdzie będą też wnioski o orzeczeniu – od lekarza prowadzącego. Taki wniosek jest aktualny tylko 30 dni!
 • Przygotować dokumentację medyczną potwierdzającą stan zdrowia.

Obecnie w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemiologicznego a  Art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2095, ze zm.) mówi o tym, że:

Art.  15h. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

 • upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 • upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Co to oznacza? Oznacza to tyle, ze należy pamiętać aby złożyć wniosek na 30 dni przed końcem orzeczenia bo tylko w ten sposób zabezpieczamy ważność orzeczenia o kolejne 90 dni w trakcie trwania zagorzenia epidemiolog czego i 60 dni po jego zakończeniu. Dlatego warto składać wniosek o wydanie orzeczenia tak jak mało to miejsce przed pandemią. Dbajmy o swoje interesy i pamiętajmy aby zawsze zabezpieczyć się bez względu na to jaka jest aktualnie sytuacja w Polsce.