Cykl dla pracodawcy

Cykl dla pracodawcy

Na przełomie roku 2020/2021 jak również na początku roku 2021 weszły w życie uaktualnienia oraz nowe przepisy prawne w Kodeksie pracy.

minimalne wynagrodzenie, wzrosło o 200 złotych i wynosi 2,8 tysiąca złotych


minimalna stawka godzinowa przy umowach cywilnoprawnych wynosi 18,30 złotych.


obowiązuje rozszerzony wykaz kar i wykroczeń w Kodeksie pracy. Dotyczy to przede wszystkim zatrudniania bez umowy dłużników alimentacyjnych. Tutaj zmianie uległy art. 281 § 2 oraz art. 282 § 3 Kodeksu pracy.
pracodawca, który zdecyduje się podpisać umowę o dzieło z pracownikiem będzie musiał poinformować o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypełniając wniosek przy pomocy Platformy Usług Elektronicznych. ZUS będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji takich umów w celach statystyczno-analitycznych.