Czy osoby z niepełnosprawnością muszą być poddawane badaniom profilaktycznym przed zatrudnieniem?

Czy osoby z niepełnosprawnością muszą być poddawane badaniom profilaktycznym przed zatrudnieniem?

Osoby z niepełnosprawnością podobnie jak osoby pełnosprawne pod względem formalności i tak samo muszą przejść badania profilaktycznym przed przyjęciem do pracy. Odpowiada za to art. 229 Kodeksu Pracy, w którym ustawodawca nie dzieli pracowników na pełnosprawnych lub pracowników z niepełnosprawnością.

Osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności przed dopuszczeniem do pracy musi przejść:

badania wstępne,

okresowe, które wykonuje się po upływie ważności badań wstępnych (w terminie wskazanym przez uprawnionego lekarza),

 kontrolne.

Ostatnie z wymienionych wykonuje się w przypadku pracownika, który co najmniej 30 dni w roku kalendarzowym był nieobecny w pracy z powodu choroby. Trzeba zaznaczyć, że wzór skierowania na badania profilaktyczne, który jest określony w przepisach, nie przewiduje informacji o stopniu niepełnosprawności pracownika. W związku z tym pracodawca nie ma obowiązku zamieszczania o tym wzmianki.