Jaką wartość w pracy ma pracownik z niepełnosprawnością?

Jaką wartość w pracy ma pracownik z niepełnosprawnością?

W dzisiejszym społeczeństwie, które coraz bardziej dąży do inkluzji i równości, coraz większą uwagę przywiązuje się do roli pracowników z niepełnosprawnościami w miejscu pracy. Pracownicy z niepełnosprawnością wnoszą unikalne perspektywy i umiejętności, które nie tylko wzbogacają zespoły, ale również mają pozytywny wpływ na kulturę organizacyjną oraz sukces biznesowy.