Minister Rodziny i Polityki Społecznej obejmuje patronatem honorowym kampanię społeczną „Pracodawca z sercem”

Minister Rodziny i Polityki Społecznej obejmuje patronatem honorowym kampanię społeczną „Pracodawca z sercem”

Kampania społeczna „Pracodawca z sercem”, mająca na celu zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy zyskała patronat honorowy Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg. Celem akcji jest poszerzenie świadomości w kwestii korzyści dla pracodawców wynikających z zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników, a także burzenie stereotypów i barier społecznych związanych z dyskryminacją i sztucznymi podziałami w społeczeństwie.

Pomysł kampanii zrodził się z obserwacji zjawiska oporu pracodawców przed zatrudnianiem niepełnosprawnych pracowników pomimo ich kompetencji. Kampania „Pracodawca z sercem” zakłada zrzeszanie wszystkich pracodawców, którzy zatrudniają osoby z niepełnosprawnością i wyróżnianie ich e-medalem oraz statuetką za wkład na  rzecz  odpowiedzialności społecznej i zaangażowania społecznego biznesu. Akcja zakłada też aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych oraz informowanie o korzyściach dla pracodawców, którzy zdecydują się na ich zatrudnienie. 

Cieszymy się, że nasza, trwająca od kilku miesięcy akcja została zauważona i doceniona przez Panią Minister Marlenę Maląg – mówi Joanna Olszewska z firmy BPO Network, pomysłodawczyni kampanii. Obserwujemy spore zainteresowanie mediów, a także poparcie wielu organizacji, instytucji i ludzi dobrej woli, którym zależy na poprawie sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. To pokazuje, że takie inicjatywy są bardzo potrzebne i im więcej oddolnych działań w tym obszarze, tym lepiej. Dla mnie osobiście kampania to naturalny krok, jaki robię z moim zespołem z BPO Network po 9 latach naszego zawodowego doświadczenia w łączeniu firm z niepełnosprawnymi pracownikami. Traktujemy to zadanie jako swoją misję i drogę ku wyrównywaniu szans na rynku pracy.

Kampanii sprzyja sytuacja, w której zarówno pracodawcy, jak i pracownicy coraz bardziej oswajają się ze zdalną formą pracy, już od lat najchętniej wybieraną przez osoby nie w pełni sprawne.  W ramach kampanii toczą się działania edukacyjne i motywacyjne, w planach jest organizacja corocznej Gali, podczas której będą wręczane statuetki dla Pracodawców z Sercem, wyróżnianych przez honorową kapitułę.

Działania obejmują też systematyczne budowanie relacji i nawiązywanie współpracy z fundacjami, mającymi zbieżne cele oraz znanymi osobami, które wspierają akcję swoim autorytetem. Poparcie dla akcji wyrazili do tej pory m.in.: Beata Pawlikowska, Monika Zamachowska, Maciej Orłoś i Bartosz Obuchowicz.

Kampania „Pracodawca z sercem” jest objęta patronatem medialnym Twojego Miasta, Radia dla Ciebie oraz wydawnictwa Infor.pl.

Działamy dzień za dniem i robimy to z wielkim entuzjazmem, bo zależy nam, by nasz świat był bardziej przyjazny i mniej wykluczający – mówi Iwona Lewandowska, Manager ds. wdrożeń w BPO Network, odpowiedzialna za kampanię. Sama jestem osobą niepełnosprawną, co nie przeszkadza mi w rozwoju zawodowymi i czerpaniu satysfakcji z pracy. Chcę, by takich spełnionych osób jak ja było więcej w środowisku ludzi niepełnosprawnych.
To się musi udać!