Niezdolny do pracy, a jednak pracuje?

Niezdolny do pracy, a jednak pracuje?

Niezdolny do pracy, a jednak pracuje❓ Błędne rozumowanie zapisu o całkowitej niezdolności do pracy lub adnotację “żadna praca” na orzeczeniu o niepełnosprawności❓

🔔 Zapis na orzeczeniu o niepełnosprawności wydawanym przez ZUS „Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji” lub na orzeczeniu wydanym przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności „żadna praca”, budzi wiele wątpliwości nie tylko wśród pracodawców, ale również samych osób z niepełnosprawnościami.

👉 Często spotykam się z sytuacjami, że potencjalny pracodawca ma wątpliwości, aby zatrudnić osobę z niepełnosprawnością, gdyż na jej orzeczeniu jest zapis „Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji”.

Mało tego. Lekarze specjaliści również mają wątpliwości związane z tym zapisem i niekiedy próbują wyperswadować pracownikowi podjęcie zatrudnienia.

PAMIĘTAJCIE ‼️

💡 Zapis o niezdolności do pracy, nie jest równoznaczny z zakazem pracy. Jedyną osobą, która może nie dopuścić pracownika do pracy, jest lekarz medycyny pracy. Przeprowadza on badanie wstępne i po tym badaniu decyduje czy pracownik jest zdolny do pracy na wskazanym stanowisku. Żaden organ uprawniony do wydawania orzeczenia o niepełnosprawności nie jest nadrzędny w sprawie, oceny zdolności do pracy na danym stanowisku.

💡 Kategorycznie należy stwierdzić, iż w prawie polskim w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością ♿️ nie ma zakazu pracy ani nakazu pracy w określonych warunkach. Zapisy znajdujące się w orzeczeniach o niepełnosprawności typu: NIE DOTYCZY, ŻADNA PRACA, NIEZDOLNY DO PRACY, WARUNKI PRACY CHRONIONEJ, ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ – są to jedynie wskazania dotyczące odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby.

Czy zapis ten według was jest przeszkodą, w podjęciu pracy przez osoby z niepełnosprawnościami❓