Orzeczenie o Niepełnosprawności. Dlaczego warto się o nie starać?

Orzeczenie o Niepełnosprawności. Dlaczego warto się o nie starać?

Orzeczenie o niepełnosprawności jest dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność, dzięki temu dokumentowi osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z wielu możliwości ułatwiających życie społeczne, zawodowe oraz prywatne❗️

Do takich możemy zaliczyć możliwość skorzystania z:
💚 turnusów rehabilitacyjnych
💚 ulgi na przejazdy komunikacją miejską
💚 zniżek na aktywności sportowe
💚 7-godzinnego trybu pracy (orzeczenie o stopniu znacznym lub umiarkowanym)
💚 dodatkowej przerwy w pracy – 15 min
💚 i wielu innych

W jaki sposób można starć o orzeczenie o niepełnosprawności❓

Należy złożyć wniosek do najbliższego powiatowego orzecznictwa o niepełnosprawności.

Jeżeli osoba z niepełnosprawnością chce przedłużyć swoje orzeczenie, to w takim przypadku musi złożyć wniosek nie później, niż 30 dni przed upływem utraty ważności dokumentu.

Ponadto należy dołączyć specjalne zaświadczenie od lekarza specjalisty, które powinno być napisane na określonym druku. Taki druk dostępny jest w każdym orzecznictwie o niepełnosprawności.

Ostatnim krokiem jest przygotowanie dokumentacji medycznej o naszym stanie zdrowia.