Pracodawca z Sercem czyli kto?

Pracodawca z Sercem czyli kto?

Pracodawca z Sercem to kampania społeczna, która uświadamia pracodawców na temat zatrudniania osób z niepełnosprawności oraz edukuje w kwestii zatrudnienia ale ma też zrzesza tych pracodawców, którzy już zatrudniają osoby z niepełnosprawności.