Przenikanie się stanowisk pracy? Planowanie ścieżki kariery zawodowej? Mapowanie stanowisk? Czy warto poświęcić czas i przeprowadzić proces analizy we własnej organizacji?

Przenikanie się stanowisk pracy? Planowanie ścieżki kariery zawodowej? Mapowanie stanowisk? Czy warto poświęcić czas i przeprowadzić proces analizy we własnej organizacji?

Spróbujmy odpowiedzieć dziś na jedno z najczęściej zadawanych pytań w organizowaniu pracy, delegowaniu zadań i umieszczaniu pracowników w strukturze organizacji. Nowoczesny model zarządzania organizacją przewiduje możliwość przenikania się stanowisk pracy a innowacyjny management zakłada przesunięcia na zajmowanych stanowiskach.

Pokażmy to zjawisko na konkretnym przykładzie. Firma BPO Network szuka takich rozwiązań dla pracowników, żeby umieścić ich w odpowiednim miejscu w organizacji. Management BPO mapuje stanowiska tak, żeby każda ze stron w organizacji była zadowolona. Posłużymy się konkretnymi przykładami. W bazie kandydatów do pracy znaleźliśmy dyplomowanych nauczycieli, więc wymyśliliśmy projekt Belfer w sieci, korepetycje online i tak wśród naszych pracowników jak i kandydatów odnaleźliśmy osoby, które pracowały na różnych stanowiskach niekoniecznie związanych ze swoim zawodem.

Dzięki temu, że angażujemy pracowników do rożnych zdań, uwalniamy efekt synergii. To właśnie czasowe angażowanie zespołu pracowników reprezentujących zróżnicowane perspektywy patrzenia na wyzwania (wynikające choćby z pozycji, którą zajmują w strukturze organizacyjnej czy poziomu ekspertyzy lub zdobytych doświadczeń) uwalnia synergię. Realny staje się efekt 2+2=5 w kontekście wielu realizowanych równolegle zadań. Tak zorganizowane społeczności pozwalają w pełni czerpać z potencjału tkwiącego w metodach badawczych współpracy.

Najnowsze publikacje (m.in. Deloitte) pokazują, że w przynależności wcale nie chodzi o zgodność poglądów (religijnych, politycznych) ani pochodzenie. Wręcz przeciwnie, to właśnie różnorodność uwalnia synergię i prowadzi do konsensusu. Innymi słowy umożliwia wypracowanie nowej jakości rozwiązań, które wykraczają ponad oczekiwane rezultaty.

Jako drugi przypadek pokażmy konkretnego pracownika. Iwona w strukturach organizacji jest od 10 lat. Pracę zaczynała od stanowiska analityk internetowy, po pewnym czasie zajęła się w firmie obsługą infolinii przychodzącej i rożnego rodzaju telefoniczną obsługa klienta. Ciągły rozwój i dokształcanie się oraz pomysły projektowe spowodowały, że została zauważona i awansowała na stanowisko managerskie. Wartością dodaną jest fakt, że dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy zdalnej Iwona dziś pokazuje, jak pracować zdalnie. Szkoli z telefonicznej obsługi klienta i zarządza zdalnymi projektami i delegowaniem zadań. Ponieważ pod jej opieką jest projekt Belfer w sieci, by zdobyć kwalifikacje pozwalające w przyszłości kierować pełnoprawną szkołą publiczną, podjęła studia z zarządzania oświatą.

Reasumując, wartościowanie stanowisk pracy to proces, który polega na dokonaniu oceny względnej wartości stanowisk dla organizacji. Daje to podstawy do ustalenia wewnętrznych zależności między stanowiskami oraz stworzenia struktury wynagrodzeń odzwierciedlającej te zależności. Projekt wartościowania stanowisk pracy wykonujemy najczęściej za pomocą dwóch metod: metody analityczno-punktowej, rynkowego dopasowania stanowisk pracy do raportu płacowego.

Wartościowanie jest konieczne w przypadku przedsiębiorstw, które chcą uporządkować hierarchię stanowisk, zidentyfikować stanowiska kluczowe i ustalić relatywną wartość każdego z nich. Dzięki tym informacjom w spójny sposób można przyporządkować stanowiska do poszczególnych kategorii.

Iwona BPO Network

Błąd bazy danych WordPressa: [Table '23671340_pracodawcazsercem.wp_wpl_cookie_scan' doesn't exist]
SELECT id_wpl_cookie_scan FROM wp_wpl_cookie_scan WHERE current_action = 'scan_pages' ORDER BY created_at DESC LIMIT 1