Randstad – rozmowa po latach

Randstad – rozmowa po latach

4 grudnia 2020 roku otrzymali Państwo wyróżnienie Pracodawca z Sercem. Chcielibyśmy poznać Państwa odczucia po otrzymaniu tego wyróżnienia?

W DNA naszej firmy wpisane jest wyrównywanie szans dla wszystkich pracowników bez względu na to, czy są to osoby pełnosprawne, czy osoby z niepełnosprawnością. Jeżeli ktoś dostrzega nasze działania i nasze wysiłki na tym polu, jest to dla nas ogromnym wyróżnieniem i powodem do radości. Tym bardziej że, takie wyróżnienie jest również pretekstem do zachęcania do podobnych aktywności naszych biznesowych partnerów, klientów oraz innych pracodawców. Wydaje mi się, że też duże zobowiązanie do tego, żeby utrzymywać taką formę, takie podejście, czy taki sposób budowania kultury organizacyjnej firmy oraz w dalszym ciągu być przykładem dla innych.

Dlaczego Państwo zdecydowali się na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami?

Na rynku pracy mamy fantastycznych pracowników z niepełnosprawnościami, którzy mają odpowiednie kompetencje oraz kwalifikacje. Obecnie na rynku pracy zauważalna jest też tendencja do obalania stereotypów oraz likwidacji barier wykluczających z niego osoby z niepełnosprawnościami. Uważam, że dzisiaj trzeba sobie zadawać pytanie, czy musimy rezygnować z pracowników z fantastycznymi kompetencjami, tylko dlatego, że nie wykonaliśmy tego pierwszego kroku, czyli nie otworzyliśmy się na nich, nie dostosowaliśmy stanowisk pracy, czy odpowiednio kultury organizacyjnej. Myślę, że dzisiaj już warto chyba z tej perspektywy myśleć o takiej sytuacji.

Na jakich stanowiskach pracują osoby z niepełnosprawnością w Państwa firmie?

W naszej firmie osoby z niepełnosprawnością pracują głównie na stanowiskach biurowych w różnych sektorach, począwszy od stanowisk kadrowo – biurowych po stanowiska z branży księgowości oraz stanowiska rekrutacyjne.

A czy po otrzymaniu wyróżnienia zmienił się sposób postrzegania Państwa firmy przez potencjalnych klientów?

Podczas rozmów z naszymi klientami często wspominamy o możliwościach zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w ich firmach, podając za przykład naszą firmę. Przedstawiamy szereg możliwości, jakie płyną z zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Podczas wizyt klientów w naszej placówce oni sami przekonują się, że pracownicy z niepełnosprawnościami są doskonałymi fachowcami w swoich dziedzinach i chętnie korzystają z usług, właśnie osób z niepełnosprawnością.

Czy uważa Pan, że projekt Pracodawca z Sercem jest skutecznym działaniem propagującym zatrudnianie osób z niepełnosprawnością?

Moim zdaniem tak, jednak ogólnie wśród społeczeństwa jest wiele w tej kwestii do zrobienia, dotyczy to tak naprawdę kwestii zarówno społecznych, jak i biznesowych. W społeczeństwie wciąż brakuje otwartości na zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami oraz świadomego ukazywania korzyści płynących z tego rozwiązania. Bardzo znikoma ilość pracodawców, zdaje sobie sprawę, że w gronie osób z niepełnosprawnością jest wielu potencjalnych odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, którzy po prostu potrzebują czasami właśnie tej otwartości. Więc takie wyróżnienie jest dodatkową przestrzenią czy platformą komunikacyjną do tego, żeby pobudzić  dyskusję społeczną na temat:  czy środowisko biznesowe ma świadomość nie tylko potrzeby otwartości na zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami, ale także korzyści wynikających z tego otwarcia?

A jakie plany mają Państwo względem firmy na 2024 rok?

W kontekście zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami mamy w zanadrzu kolejny bardzo ciekawy plan badawczy. Od ponad 15 lat tworzymy projekty związane z rynkiem pracy i identyfikujemy na nim różne trendy. Dzisiaj widzimy potrzebę rozmowy i dyskusji  o zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami  i szerzej wyrównywaniu szans osób z różnych grup.  Nie myślimy tutaj tylko o osobach z niepełnosprawnościami, ale również na przykład o osobach starszych czy cudzoziemcach na polskim rynku pracy. Chcemy identyfikować to zjawisko. A w późniejszym czasie wprowadzić w życie konkretne działania i  rozmawiać z pracodawcami, z którymi współpracujemy. Wspieramy ich rekrutacyjnie, na tyle na ile, możemy im pomóc w zatrudnianiu oraz łączymy ich z osobami z niepełnosprawnościami o odpowiednich kompetencjach. Jesteśmy partnerem dla pracodawców, którzy potrzebują pomocy przy wyrównywaniu szans dla osób z niepełnosprawnościami.

Czego zatem możemy Państwu życzyć na dalsze lata działalności?

Myślę, że przede wszystkim fantastycznych ludzi na pokładzie, którzy będą wspierać rozwój naszej firmy, ponieważ nasz biznes opiera się na ludziach  z każdej grupy marginalizowanej na rynku pracy. Życzylibyśmy sobie również pracowników z odpowiednimi kompetencjami, zmotywowanych i z dobrą energią. Chcielibyśmy również, aby świat biznesu był coraz bardziej otwarty na osoby z niepełnosprawnościami, aby mogli oni poczuć, że są świetni w tym, co robią. Jeśli  firma jest naprawdę otwarta  na osoby z niepełnosprawnościami, przestajemy w ogóle odczuwać, że wśród nas są takie osoby. Są to po prostu nasi koledzy i koleżanki z pracy. Myślę, że to, czego sobie możemy życzyć, to tego, żeby takich kolegów i koleżanek było jak najwięcej.