Świadczenie wspierające dla Osób z Niepełnosprawnością

Świadczenie wspierające dla Osób z Niepełnosprawnością

W 01.01. 2024 roku weszła w życie ustawa o przyznaniu świadczenia osobom z niepełnosprawnością. Kwota pomocy ma wynosić od 40 do 220 procent wysokości renty socjalnej w zależności od potrzeby wsparcia. Obecnie wysokość renty socjalnej wynosi 1588,44 zł brutto.
Ze świadczenia mogą skorzystać osoby, które ukończyły 18 rok życia. Decyzje o potrzebie wsparcia będą wydawane przez wojewódzkie okręgi orzekania o niepełnosprawności na wniosek osób z niepełnosprawnością. Potrzeby wsparcia określone są punktami w przedziale od 70 do 100.
Świadczenie wspierające będzie wynosić:
💚 220 procent kwoty – jeśli osoba uzyska od 95 do 100 punktów
💚 180 procent kwoty – jeśli osoba uzyska od 90 do 94 punktów
💚 120 procent kwoty – jeśli osoba uzyska od 85 do 90 punktów
💚 80 procent kwoty – jeśli osoba uzyska od 80 do 84 punktów
💚 60 procent kwoty – jeśli osoba uzyska od 75 do 79 punktów
💚 40 procent kwoty – jeśli osoba uzyska od 70 do 74 punktów
Poziom wsparcia będzie ustalany na podstawie pewnych kryteriów. Pod uwagę będą brane możliwości osoby do wykonywania czynności lub zadań związanych z codzienną egzystencją oraz jej wiek.
Istnieją pewne wyjątki w związku z wprowadzeniem świadczeniem wpierającym, mianowicie chodzi o datę wprowadzenia świadczenia w życie.
💚 Od 01.01.2024 roku – świadczenie będzie przysługiwało osobom, które osiągną od 87 do 100 punktów potrzeby wsparcia
💚 Od 01.01.2025 roku świadczenie będzie przysługiwało osobom, które osiągną od 78 do 86 punktów potrzeby wsparcia
💚 Od 01.01.2026 roku świadczenie będzie przysługiwało osobom, które osiągną od 70 do 77 punktów potrzeby wsparcia