Ważność orzeczenia o niepełnosprawności

Ważność orzeczenia o niepełnosprawności

👉 Od 1 czerwca 2023 r. rząd planuje uchylić przepis z tzw. ustawy covidowej, dotyczący przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności ♿️. W praktyce oznacza to dla wielu osób konieczność ponownego uzyskania takiego orzeczenia.

👆 Wszystkie osoby, które korzystają z przepisu ustawy covidowej dotyczącej przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności na czas pandemii, powinny zacząć starania o wydanie nowego dokumentu. Mają na to czas do 1 czerwca 2023 roku.  Osoby, które ich nie złożą, stracą prawo do świadczeń opiekuńczych, kart parkingowych i do świadczeń na podstawie przepisów o pomocy społecznej.

“Do czasu uzyskania nowego orzeczenia – co wiążę się z koniecznością przygotowania dokumentacji medycznej i oczekiwania na termin posiedzenia zespołu orzekającego o niepełnosprawności – osoby te zostaną pozbawione pomocy, co dramatycznie wpłynie na pogorszenie ich sytuacji życiowej. A chodzi przecież o osoby najsłabsze, wymagające szczególnego wsparcia” – wskazał zastępca rzecznika praw obywatelskich Stanisław Trociuk.

📢 Jeżeli ważność orzeczenia o niepełnosprawności dobiega końca, rekomenduję jak najszybciej złożyć wniosek o jego przedłużenie‼️

📢 W związku z ograniczonymi możliwościami kadrowymi i finansowymi Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności może nastąpić kumulacja wniosków, co znacznie wydłuży czas oczekiwania na ich rozpatrzenie.