Zatrudniamy! Wygrywamy!

Zatrudniamy! Wygrywamy!

Trwa kampania społeczna „Pracodawca z sercem”, mająca na celu zwiększanie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Celem akcji jest poszerzanie świadomości w kwestii korzyści dla obu stron wynikających z zatrudnienia, a także burzenie stereotypów i barier społecznych związanych z dyskryminacją i sztucznymi podziałami w społeczeństwie.