Zmiany prawne na rynku pracy

Zmiany prawne na rynku pracy

Z każdym rokiem wchodzi do prawa polskiego szereg różnych zmian związanych z Kodeksem Pracy. Na przełomie obecnego roku oraz 2022 czeka Nas ich jeszcze więcej. Poniżej chcielibyśmy przedstawić najważniejsze zmiany w prawie pracy, które są o krok przed Nami.

 • Wprowadzenie 0% podatku dochodowego od osób fizycznych. Obejmie to wszystkich pracowników w wieku emerytalnym.
 • Wzrost kwoty wolnej od podatku do wysokości 30 000 zł.
 • Brak możliwości odliczenia części składki zdrowotnej obecnie wynoszącej 9%.
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie mógł pozyskać bezpośrednio od pracowników bądź pracodawców dane oraz informacje, które potrzebne są do ustalenia prawa do zasiłków.
 • Zmiana dotycząca okresu pobierania zasiłku po wygaśnięciu ubezpieczenia. Obecnie jest to 182 dni jednak od nowego roku będzie to 90 dni.
 • Podwyższenie zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu z 70% (obecnie) do 80% od początku roku 2021.
 • Skrócenie do lat 5 możliwości dokonywania korekt składanych deklaracji – jest to kluczowa zmiana dla pracodawców.
 • Wyrównanie wymiaru urlopu do 26 dni dla wszystkich pracowników (10 letni okres pracy bądź stażu nie będzie już potrzeby).
 • Wprowadzenie przepisów mówiących o wyrównaniu wynagrodzeń kobiet i mężczyzn na równorzędnych stanowiskach.
 • Praca zdalna zostanie uregulowana w Kodeksie Pracy.
 • Wiele zmian związanych z urlopem macierzyńskim, rodzicielski, opiekuńczym.

Jak widać, rok 2022 przyniesie Nam wiele zmian w przepisach dotyczących pracy. Wszystkie przepisy zostaną prawdopodobnie poddane analizie i opinii ekspertów i partnerów społecznych by w jak najlepszy sposób uwzględnić wszystkie oczekiwania związane z rynkiem pracy.