Aterima sp. z o.o.

Aterima sp. z o.o.

Jak każdy pracodawca, od kilku lat mierzymy się z wyzwaniem w postaci braków kadrowych i rotacją pracowników. Dodatkowo ostatni rok pandemii zweryfikował nasze podejście do formy współpracy. Nauczyliśmy się jako firma organizacji pracy zdalnej w zespole rozproszonym, gdzie konieczność pojawiania się w biurze nie jest już obligatoryjna. Pomimo tego, że nasze biuro jest pozbawione barier architektonicznych, zatrudnienie osób z orzeczeniem o niepełnosprawności było dla nas pewnym wyzwaniem.
Dodatkowe potrzeby związane z koniecznością uruchomienia nowych procesów nastawionych na zabezpieczenie epidemiologiczne pracowników zewnętrznych pozwoliły na stworzenie zespołów składających się głównie z pracowników z orzeczeniem, którzy pracując zdalnie po odpowiednim wdrożeniu i wsparciu są w stanie przeprowadzić proces od początku do końca.
Dodatkowo, możliwość pracy zdalnej i praca która ma ogromne znaczenie w kontekście potrzeb firmy oraz kontakt innymi daje poczucie wagi i wartości działań wśród pracowników.
Pomimo tego, że niektórzy pracownicy mają również nieznaczne wady wymowy nie przekłada się na problemy w komunikacji z naszymi pracownikami czy kontrahentami. Wprost przeciwnie- czasem dodatkowo budzi zaufanie i lepszą relację w kontaktach.
W połączeniu z zaangażowaniem pracowników z orzeczeniem stosowane dotychczas rozwiązania wydają się być optymalne biznesowo. Zdecydowanie będziemy nadal rozwijać się w tym kierunku.