Auto-Komplex

Auto-Komplex

Niepełnosprawni są pod niektórymi względami lepsi od pełnosprawnych pracowników. W pozostałych zazwyczaj nie gorsi. Są to osoby bardziej empatyczne, otwarte na wiedze i zaangażowane. Dodatkowo wprowadzają pozytywny klimat w pracy. Nasz pracownik to mechanik samochodowy – specjalista ds. jednostek napędowych a własciel też jest osobą z niepełnosprawnością.