AZAGroup

AZAGroup

AZAGroup powstała dzięki spójnej wizji rozwoju i pragnieniu wyzwań. Trzech współtwórców AZAGroup połączyła wizja, w której e-commerce i technologiczne innowacje to dwie nierozłączne składowe. Od początku związani branżą mody, wiedzieli, że kreowanie to wyprzedzanie zmian.

 

Dążenie do wysokiej kultury pracy, wzajemne zaufanie i chęć doskonalenia wyznaczają kierunek, w jakim zmierzamy. Dzisiejszy rozwój AZAGroup opiera się na elastyczności. Rozumiemy ją jako gotowość na ciągłą zmianę i stałe poszerzanie możliwości.

 

By osiągnąć sukces, inwestujemy w kreatywność i w dobre relacje. Zwinne zarządzanie projektami i wzajemne zaufanie pozwalają uruchomić potencjał każdego pracownika oraz zapewnić całej organizacji zrównoważony proces rozwoju. W praktyce oznacza to także otwarcie na różnorodność. Łączymy rozmaite kompetencje, dlatego w naszej firmie działają zarówno specjaliści od mody, jak i technologiczni developerzy.

Podczas procesów rekrutacyjnych pojawiali się kandydaci z orzeczeniem o niepełnosprawności z odpowiednim doświadczeniem.