Energa SA

Energa SA

Energa SA jest otwarta na osoby z niepełnosprawnością, docenia ich wiedzę i umiejętności. Szanuje godność człowieka i wszystkim pracownikom gwarantuje równe traktowanie bez względu na płeć, wiek, wykształcenie, pozycję zawodową, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, pochodzenie etniczne, wyznanie, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Podejmuje wszechstronne działania, mające na celu zapewnienie wszystkim pracownikom równy i sprawiedliwy dostęp do zasobów firmy. Energa tworzy środowisko sprzyjające zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami, buduje świadomość oraz wprowadza mechanizmy wspierające zatrudnienie i adaptacje stanowisk pracy.
Osoby z niepełnosprawnością zatrudnione są na kluczowych stanowiskach takich jak Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa, Główny Specjalista ds. Audytu i Kontroli, Główny Specjalista ds. Analiz Strategicznych, Koordynator ds. Relacji z Klientami czy Koordynator ds. Systemu Zgodności.