ENPIRE

ENPIRE

Firma ENPIRE od początku swojej działalności jest przedsiębiorstwem zapewniającym przyjazną atmosferę zatrudnienia oraz przywiązującym dużą wagę do tego, aby każdy pracownik miał możliwość spełniania się zawodowo oraz rozwoju.
Uważamy, że każdy człowiek powinien mieć takie same szanse zatrudnienia, niezależnie od tego czy ma orzeczenie o niepełnosprawności czy w wyniku nieszczęścia nabył niepełnosprawność. Ze względu na liczne trudności w łamaniu barier związanych z niepełnosprawnością, wychodzimy naprzeciw osobom niepełnosprawnym na rynku pracy. Chcemy pomóc takim pracownikom zbudować poczucie własnej wartości i stworzyć szansę do rozwoju zawodowego, jednocześnie biorąc pod uwagę zapewnienie im bezpiecznych warunków pracy w czasie odbywania czynności służbowych. Naszym priorytetem, jako całej firmy, jest zatrudnianie coraz większej ilości osób z niepełnosprawnością. Uważamy, że niepełnosprawność nie powinna stanowić żadnej bariery w zatrudnieniu ani być podstawą do traktowania w odmienny sposób osób niepełnosprawnych.