Fundacja Edukacji Informatycznej

Fundacja Edukacji Informatycznej

Fundacja powstała, by pomagać osobom zagrożonym wykluczeniem, w tym osobom z niepełnosprawnością, w znalezieniu pracy oraz w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Wsparcie to przejawia się konkretnymi działaniami pomocowymi, mającymi charakter edukacyjny i uwzględniający ewentualne trudności osób objętych pomocą, zmierzającymi do wyrównania szans na rynku pracy. 

Ponieważ Fundacja pomaga w szukaniu pracy, trafiliśmy na firmę BPO Network, która zajmuje się rekrutacją osób z niepełnosprawnościami. Tak połączyliśmy siły. 

Dzięki wsparciu rekrutacyjnemu BPO Network, Fundacja również zatrudnia bardzo dobrych pracowników niepełnosprawnych.