Fundacja Inkluzja

Fundacja Inkluzja

Celem Fundacji jest działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami zarówno fizycznymi jak i intelektualnymi. Fundacja prowadzi placówki edukacyjne dla dzieci z orzeczeniem o  niepełnosprawności, stąd od początku założyła również możliwość zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Fundacja Inkluzja uważamy, że niepełnosprawność wcale nie przeszkadza w pracy – trzeba tylko czasami inaczej ją wykonywać.

Fundacja Inkluzja to instytucja, która pomaga przyłączać osoby z niepełnosprawnością w tym z Zespołem Downa do życia społecznego. Prowadzą działania, które mają na celu uświadomić społeczeństwo, czym jest edukacja włączająca. Wspierają rozwój osób z  niepełnosprawnościami, a także ich rodziny w codziennych działaniach poprawiających funkcjonowanie. Poprzez działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz ich zatrudnianie, tworzy niezwykłą więź z tymi osobami, a także wyraża swoimi działaniami ogromną pasję i zaangażowanie we wszelkie działania.