Galeria “Apteka Sztuki”

Galeria “Apteka Sztuki”

ZAZ Galeria “Apteka Sztuki” został utworzony przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi – organizację pożytku społecznego, wspierającą m.in. osoby z niepełnosprawnościami. Naturalnym krokiem było więc utworzenia miejsca, umożliwiającego im rozwój społeczny i zawodowy.
Nasze działania mają na celu aktywność zawodową, zorganizowaną w taki sposób, aby pracownik mógł odkryć i wykorzystać swój potencjał oraz miał możliwość doskonalenia już posiadanych umiejętności. Codzienny udział w realizacji zadań, zapoznanie się z mechanizmami działania otwartego rynku pracy oraz udział w szkoleniach zawodowych pozwalają na zwiększenie poziomu wiedzy, samoświadomości, samodzielności i niezależności w przyszłym miejscu pracy.
Wszystkie umiejętności pracowników zdobyte w trakcie współpracy z ZAZ mogą stać się szansą na podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy oraz kreowania wizerunku osób z niepełnosprawnością jako atrakcyjnych z punktu widzenia potencjalnych pracodawców.
Pracownicy ZAZ poza kompetencjami zawodowymi mogą rozwijać i kształtować kompetencje osobiste. Dzięki działaniom społeczno-edukacyjnym poznają tajniki pracy w grupie, prawidłowej komunikacji, wrażliwości i odpowiedzialności społecznej. Spotkania grupowe i indywidualne, zwiększają świadomość i pozwalają na realne określenie własnych predyspozycji zawodowych, jak i szans zatrudnienia na otwartym rynku pracy.