HUAWEI

HUAWEI

Firma Huawei została partnerem nagrody w XI edycji konkursu „Bizneswoman Roku”, organizowanego przez Fundację Sukces Pisany Szminką. Jury konkursu doceniło założycielkę Fundacji „Leżę i Pracuję” – Majkę Lipiak – która otrzymała nagrodę w kategorii „Działalność społeczna” za przełamywanie stereotypów i barier na rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Widząc ogromną pracę jaką Fundacja wkłada w działania na rzecz włączania niepełnosprawnych na rynek pracy, Huawei postanowił pójść o krok dalej. Firma nawiązała współpracę z Fundacją i wsparła fundacyjny projekt „Zdalniacy”, czyli portal który łączy poszukujące pracy osoby z niepełnosprawnością ruchową i potencjalnych pracodawców. Ideą „Zdalniaków” jest nie tylko „kojarzenie” pracowników i pracodawców, ale także wsparcie merytoryczne całego procesu oraz skupienie się na odczarowywaniu niepełnosprawności – związanych z nią obaw, wątpliwości czy wcześniejszych przekonań. W ramach projektu „Zdalniacy” Huawei Polska zatrudniła jednego z podopiecznych „Leżę i Pracuję”– Aleksandra. Kompetencje i możliwości Aleksandra pozwoliły mu podjąć pracę na stanowisku Asystenta Departamentu PR. Dzięki technologicznym możliwościom oraz charakterowi wykonywanej pracy może wykonywać ją z domu w formie zdalnej, pozostając w stałym kontakcie ze współpracownikami oraz przełożonymi i dzięki temu budować doświadczenie zawodowe, mimo niepełnosprawności ruchowej. Zatrudnienie Aleksandra stało się początkiem długoterminowej współpracy Huawei z Fundacją Leżę i Pracuję. Jej kolejnymi efektami było wsparcie Fundacji przez firmę Huawei w opracowaniu raportu „Zdalniacy” diagnozującego sytuację i perspektywy osób z niepełnosprawnościami na polskim rynku pracy, a także wsparcie w organizacji maratonu innowacji Wheelkaton, w ramach którego zespoły programistów wypracowywały innowacyjne rozwiązania, ułatwiające pracę osobom z niepełnosprawnością ruchową. Huawei Polska jako partner Fundacji Leżę i Pracuję, poprzez zaangażowanie w inicjatywy Fundacji, wspiera promowanie idei zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na rynku.
Huawei wspiera osoby z niepełnosprawnościami także na inne sposoby. Od 2020 roku Huawei jest sponsorem głównym Olimpiad Specjalnych, będących trzecim filarem ruchu olimpijskiego. W przeszłości Huawei współpracował też z Polskim Związkiem Niewidomych i społecznością niewidomych. Wynikiem wspólnych działań jest stworzenie aplikacji Facing Emotions, która pozwala osobom niewidomym „zobaczyć” lub doświadczyć emocji na twarzach ludzi, z którymi rozmawiają. Firma przystąpiła też do „Partnerstwa na Rzecz Dostępności” i zadeklarowała wsparcie dla inicjatywy w ramach rządowego programu Dostępność Plus, którego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Program koncentruje się na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli.