Instytut “Równość i Dostępność” sp. z o.o.

Instytut “Równość i Dostępność” sp. z o.o.

Działalność rozpoczęli w 2021 r., którą prowadzą jako spółka not-for-profit, są podmiotem ekonomii społecznej. Ich misją jest promocja osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy – osób z niepełnosprawnościami, 50+ oraz kobiet. Ich działania nakierowane są na kreowanie pozytywnego wizerunku odpowiedzialnego pracodawcy i społecznie zaangażowanego. W ramach działalności ekonomicznej przeprowadzają audyty dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, jak również szkolenia, w tym szkolenia uświadamiające dla przedsiębiorców o zasadności i wartościach wynikających z równego traktowania pracowników.