Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego

Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego

Decyzja organizacji o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami była motywowana kilkoma czynnikami. Instytut kładzie nacisk na odpowiedzialność społeczną i zrównoważony rozwój. Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami jest częścią zaangażowania społecznego, pokazując, że firma dba o różnorodność i integrację społeczną. Instytut przyczynia  się tym samym do zwiększenia różnorodności w miejscu pracy i tworzeniu bardziej inkluzywnego środowiska. Dzięki temu organizacja może korzystać z różnorodnych perspektyw, umiejętności i doświadczeń, co może przekładać się na innowacyjność i efektywność pracy. Osoby z niepełnosprawnościami posiadają wiele umiejętności i talentów, które mogą być cenne dla organizacji. Zatrudnienie ich może być sposobem na wykorzystanie ich potencjału i umożliwienie im aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym. Decyzja o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami była również podyktowana potrzebą pozyskania nowych talentów. Instytut uważa, że osoby z niepełnosprawnościami mogą być źródłem wykwalifikowanych pracowników, których umiejętności i zaangażowanie przekładają się na sukces organizacji.