Petmex Company Sp. z o.o.

Petmex Company Sp. z o.o.

Firma Petmex Company z dumą zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami, co wynika z ich głębokiego zaangażowania w tworzenie inkluzywnego miejsca pracy. Działania firmy w tym obszarze są motywowane przede wszystkim chęcią promowania różnorodności i włączenia. Rozpoznając unikalne perspektywy i umiejętności, jakie pracownicy z niepełnosprawnościami wnoszą do zespołu, firma stara się nie tylko wzmocnić  wizerunek, ale także podkreślać misję i wartości, którymi się kieruje.
Korzyści finansowe i podatkowe, jak również zobowiązania prawne, również odgrywają rolę w podejściu, jednak to właśnie zaangażowanie w tworzenie bardziej inkluzywnego społeczeństwa stoi u podstaw działań firmy. “W Petmex Company wierzymy, że zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami jest nie tylko właściwe i tak bardzo w społeczeństwie potrzebne, ale także niezbędne dla budowania zrównoważonego i innowacyjnego biznesu.”