PKP S.A.

PKP S.A.

PKP S.A. jako firma odpowiedzialna społecznie od początku swojej działalności była i jest otwarta na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami obecnie zatrudnia 86 osób z niepełnosprawnościami.

Polskie Koleje Państwowe S.A. są spółką dominującą w Grupie PKP, która od 2022 roku funkcjonuje na zasadach holdingu. PKP S.A. to również jeden z największych w Polsce zarządców nieruchomości – gruntów, budynków, budowli i lokali mieszkalnych. Majątek PKP S.A. stanowią zarówno obiekty pełniące funkcje związane z obsługą transportu kolejowego, jak i nieruchomości o charakterze typowo komercyjnym. Celem Spółki jest zarządzanie nieruchomości w sposób pozwalający w maksymalnym stopniu wykorzystać ich potencjał oraz czerpać długofalowe zyski.

PKP są właścicielem większości (około 90%) czynnych dworców kolejowych, a jednym z priorytetów Spółki jest zapewnienie wysokiego standardu obsługi, w tym bezpieczeństwa, podróżnych korzystających z tych obiektów i usług kolei. Obecnie Spółka realizuje największy w swojej historii program przebudowy dworców, w ramach którego zmodernizowanych i wybudowanych od podstaw zostanie łącznie około 200 obiektów. Część inwestycji dworcowych została już ukończona. Spółka inicjuje także przedsięwzięcia dla branży logistycznej oraz realizuje zadania z obszaru badań i rozwoju.

Polskie Koleje Państwowe ściśle współpracują ze wszystkimi uczestnikami rynku kolejowego w Polsce oraz instytucjami rządowymi i samorządowymi. PKP S.A. reprezentują polską kolej na arenie międzynarodowej, w tym we wszystkich kluczowych międzynarodowych organizacjach branżowych o zasięgu europejskim i światowym. W celu współpracy z instytucjami Unii Europejskiej funkcjonuje stałe Przedstawicielstwo PKP w Brukseli.

 

Błąd bazy danych WordPressa: [Table '23671340_pracodawcazsercem.wp_wpl_cookie_scan' doesn't exist]
SELECT id_wpl_cookie_scan FROM wp_wpl_cookie_scan WHERE current_action = 'scan_pages' ORDER BY created_at DESC LIMIT 1