Polski Związek Niewidomych Małopolski Okręg

Polski Związek Niewidomych Małopolski Okręg

Polski Związek Niewidomych jest największą i najstarszą organizacją w Polsce działającą na rzecz osób niewidomych i słabowidzących od przeszło 65 lat. W Okręgu Małopolskim Polskiego Związku Niewidomych zrzeszonych jest ok. 3 500 osób niepełnosprawnych z tytułu wady wzroku stopnia znacznego i umiarkowanego – dzieci, dorosłych, osób starszych. Są to osoby, które urodziły się niewidome, utraciły wzrok w wyniku wypadków losowych lub postępującej choroby. Są również takie, które z powodu nieuleczalnych schorzeń, w niedługim czasie utracą resztki wzroku i staną się osobami zupełnie niewidomymi.

Dążąc do ich społecznej i zawodowej rehabilitacji podejmujemy szereg działań mających na celu poprawę ich funkcjonowania w życiu codziennym i zawodowym.
Pomagamy osobom tracącym wzrok i ich bliskim w odnalezieniu się w nowej sytuacji, wynikającej z utraty wzroku. Uczymy jak być samodzielnym w domu, w podróży, w pracy i jak aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Pracujemy na rzecz systemowych rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie osób z dysfunkcją wzroku i dbamy o ich właściwe postrzeganie.

Błąd bazy danych WordPressa: [Table '23671340_pracodawcazsercem.wp_wpl_cookie_scan' doesn't exist]
SELECT id_wpl_cookie_scan FROM wp_wpl_cookie_scan WHERE current_action = 'scan_pages' ORDER BY created_at DESC LIMIT 1