Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych “START”

Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych “START”

Stowarzyszenie wychodząc na przeciw potrzebom osób niepełnosprawnych ponad 10 lat temu zaczęło zatrudniać je stwarzając odpowiednie warunki do wykonywania przez nie pracy na rzecz Stowarzyszenia, tym samym poprawia ich status oraz aktywność społeczną. Korzystając z wiedzy i doświadczenia osób niepełnosprawnych zatrudnia je przy organizacji różnego rodzaju imprez sportowo-rekreacyjnych, integracyjnych skierowanych nie tylko do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, ale także do osób starszych, dzieci i młodzieży.