Schneider Electric

Schneider Electric

Różnorodność dla Schneider Electric w miejscu pracy oznacza przyjmowanie ludzi z różnych środowisk i o różnych cechach, co czyni ich wyjątkowymi. Obejmuje to między innymi płeć, wiek, rasę i pochodzenie etniczne, pochodzenie narodowe, kolor skóry, stopień niepełnosprawności, religię, orientację seksualną, pochodzenie społeczno-ekonomiczne, a także różnorodność doświadczeń życiowych i różnorodność myślenia. Zróżnicowana firma to taka, której pracownicy odzwierciedlają mieszankę tożsamości, doświadczeń i sposobów myślenia.
Równość w miejscu pracy oznacza zapewnienie każdej osobie tego, czego potrzebuje, aby odnieść sukces, podczas gdy równość oznacza traktowanie wszystkich tak samo, niezależnie od ich indywidualnej sytuacji. Równość prowadzi do sprawiedliwości tylko wtedy, gdy wszyscy zaczynają z tego samego miejsca i potrzebują lub otrzymują to samo wsparcie, podczas gdy równość uznaje, że ludzie mają różne punkty wyjścia i ma na celu „wyrównanie szans”. Idea rozsądnych usprawnień dla osób niepełnosprawnych jest przykładem sprawiedliwego środka. Dlatego godziwe miejsce pracy to takie, w którym każdy pracownik otrzymuje sprawiedliwe wsparcie, dostosowane do jego indywidualnej sytuacji.