Tchibo Warszawa Sp.z o.o.

Tchibo Warszawa Sp.z o.o.

Tchibo jest firmą, która wspiera różnorodność, ma to w DNA organizacyjnym. Jest organizacją bardzo zróżnicowaną pod względem wieku i płci. Stawia na kompetencje, a nie ograniczenia. Pilnuje, aby na żadnym etapie, zarówno procesu rekrutacyjnego, jak i samej pracy, nie miały miejsca jakiekolwiek przypadki dyskryminacji. Pracujące w Tchibo osoby z niepełnosprawnościami zostały zatrudnione, ponieważ mają odpowiednie kompetencje i kwalifikacje, a także były najlepszymi kandydatami w procesie.