Truvant Europe Sp. z o.o.

Truvant Europe Sp. z o.o.

NO BARRIERS to motto projektu powołanego do działania w 2017 r. Od tego momentu postanowiliśmy zaangażować się jeszcze bardziej w proces zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w naszych zakładach w Łodzi, Strykowie i Wrocławiu. Początki nie były łatwe – ale, kto powiedział, że będą? Zaczynaliśmy od kilku zatrudnionych osób niepełnosprawnych, a na koniec roku 2020 liczba ta sięgnęła poziomu 200 pracowników. W gronie naszych pracowników z niepełnosprawnościami są osoby niedosłyszące i głuche, z chorobami układu ruchowego (w tym pracownik linii produkcyjnej poruszający się na wózku inwalidzkim), oraz osoby ze schorzeniami ukrytymi.
W naszych zakładach w Strykowie oraz Wrocławiu uruchomiliśmy linię produkcyjną przy której zatrudnienie znalazły zespoły złożone z osób niesłyszących i niedosłyszących. W ramach przygotowań do zatrudnienia tej grupy pracowników przeprowadzone zostały szkolenia dotyczące „świata Głuchych”, uwrażliwiające na kwestię komunikacji i współpracy z tą grupą, a także zawierające elementy Polskiego Języka Migowego (PJM).
W celu zwiększania świadomości nt. niepełnosprawności rozpoczęliśmy serię szkoleń „Ramię w ramię z niepełnosprawnością”, prowadzonych przez naszą wewnętrzną trenerkę, która również od ponad 15 lat jest osobą niepełnosprawną.
Nasz projekt jest unikalny w skali całej firmy i nasza grupa projektowa została nagrodzona korporacyjną nagrodą CSTE (Customer Satisfaction Through Excellence Awards) za najlepszy obszar w kategorii „Ludzie”.
W ramach naszego programu Ścieżki Kariery mamy także osoby z niepełnosprawnościami, np. Tomek, który jest osobą niesłyszącą i zaczynał w 2018 r pracę w naszej firmie na stanowisku Operator Linii Pakującej, aby następnie rozwinąć się i awansować kolejno na Operatora Maszyny, aż do Lidera Linii. Obecnie prowadzi różne linie pakujące koordynując pracę różnorodnych zespołów także złożonych z osób słyszących.
Co roku firma bierzemy udział w Akademickich Targach Pracy Osób Niepełnosprawnych organizowanych przez Uniwersytet Medyczny wraz z Fundacją Łódź Akademicka, gdzie prezentowane są możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w naszej firmie.
Chcemy otworzyć się na studentów z niepełnosprawnościami, rozpocząć współpracę z biurami ds. osób niepełnosprawnych uczelni wyższych. Liczymy, że uda nam się uruchomić proces realizacji praktyk oraz staży dla studentów. Wierzymy, że staże oraz praktyki skierowane dla osób z niepełnosprawnościami pozwolą na rozwój młodych ludzi, a nam – firmie Truvant pozwolą zatrudnić wykształconych pracowników, którzy zaangażują się w pracę i zostaną z nami na dłużej.