Vision Express

Vision Express

Jest firmą medyczną, której misję stanowi kompleksowe dbanie o dobrą jakość widzenia i zdrowie oczu. Jesteśmy niekwestionowanym liderem w branży optycznej, a nasza sieć obejmuje dzisiaj ponad 200 profesjonalnych salonów.

Wierzymy, że warto zatrudniać osoby z niepełnosprawnością, dla których praca to zarówno forma rehabilitacji społecznej i integracja, obalenie krzywdzących stereotypów i barier, a także kształtowanie wizerunku odpowiedzialnego pracodawcy. Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością to korzyści dla dwóch stron umowy. Po pierwsze osoba z niepełnosprawnością uzyskuje możliwość wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności w praktyce, a z drugiej to jednocześnie szansa na aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym.