Zakład Stolarki Budowlanej „CAL” Z. Cywiński i wspólnicy spółka jawna

Zakład Stolarki Budowlanej „CAL” Z. Cywiński i wspólnicy spółka jawna

Przez ponad 35 lat funkcjonowania CAL głównym kryterium zatrudnienia były kompetencje rozumiane jako umiejętność i możliwość wykonywania pracy na danym stanowisku, za którą stoi nastawienie na współpracę i rozwój swój i zespołu. Przy tak postawionym założeniu osoby z niepełnosprawnością naturalnie wpisują się w środowisko pracy, zwłaszcza że – o czym należy pamiętać – części niepełnosprawności po prostu na pierwszy rzut oka nie widać. W Polsce nadal niepełnosprawność jest utożsamiana (niesłusznie) z niezdolnością do pracy. Dlatego w CAL pracujemy razem z osobami z niepełnosprawnością ruchową, słuchową czy z chorobą psychiczną. Wierzę, że poszanowanie różnorodność potrzeb wszystkich członków zespołu pozwala nam stawać się lepszymi ludźmi.